Тези

Організаційний внесок

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у м. Чернівці конференція буде проводитися онлайн (дистанційно).

Організаційний внесок відсутній.

Якщо ви перерахували оргвнесок, то надішліть номер картки для повернення коштів.


Тези доповіді  надсилати до 15 жовтня 2021 р. на адресу: Difeq_chnu@ukr.net.

Правила оформлення тез доповідей

Доповідь: 1–2 сторінки А4 формату, яку буде надруковано в Матеріалах конференції, подається у форматі doc згідно з такими вимогами:

Береги: зверху, зліва, справа – 2 см, знизу – 3 см.

Шрифт тексту: Times New Roman, 14 pt (нестиснений та немасштабований).

Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац – 1 см, вирівняно по ширині.

Математичні формули мають бути редагованими і створеними в редакторі Microsoft Equation. Формули поза рядком тексту – центровані (з номерами праворуч). Формули нумерувати лише за наявності посилань. Розміри символів у формулах: звичайний – 14 pt, великий – 16 pt, малий – 12 pt, великий індекс – 8 pt, малий індекс – 6 pt.

Таблиці друкуються в тексті без розвороту і повинні мати заголовки; посилання подаються в скороченому вигляді (табл.).

Рисунки розташовуються в тексті і супроводжуються підписами.

Структура:

НАЗВА ДОПОВІДІ 

(великими літерами, грубий шрифт, центровано)

Прізвище, ім’я, по батькові  

(грубий шрифт, центровано)

науковий ступінь, вчене звання,

назва установи, місто, країна

(курсивом, центровано)

електронна адреса

(центровано)

Через рядок – текст повідомлення. Через рядок після основного тексту

Список використаних джерел

(грубий шрифт, центровано)